طرح درس پنجم

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » طرح درس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏مقدمه :
‏از مسائل بسیار مهمی که بیشتر خانواده ها با آن روبه رو هستند پرخاشگری کودکان‏ ‏نسبت‏ ‏ ‏به خودشان ، پدر و مادر و برادر و خواهران حتی افراد ک.چه و مدرسه و خیابان است .
‏رفتار کودکان پرخاشگر گاهی به گونه ای است که موجب رنج و زحمت والدین شده و در مواردی وضعیتی به وجود می آورند که دیگر قابل دفاع نیست و سبب شرمندگی اولیا آنان می شود .
‏پرخاشگری چیست ؟
‏انواع رفتارهای پرخاشگرانه
‏صورت های (( شکل های )) بروز پرخاشگری
‏پرخاشگری رفتاری است که هدف آن ضربه زدن با صدمه زدن به خود یا دیگری می باشد ‏.
‏آنچه در این تعریف اهمیت دارد . قصد و نیت کسی است که چنین رفتاری ار او سر می زند .
‏پرخاش یعنی رفتاری که فرد از روی تندی و دشمنی زمانی که مانعی را در برابر خود می بیند از خودشان ‏می دهند . ‏مثلاً کودکی که به بازی راه داده نمی شود در اثر خشم اخم می کند و یا پای خود را به زمین می زند عابری مه بر اثر بی احتیاطی یک راننده لباسش کثیف می شود فحش می دهد .
‏روان شناسان ثابت کرده اند ناکامی ، پرخاشگری را در افراد زیاد می کند .
‏2. انواع رفتارهای پرخاشگرانه :
‏1. کرداری یا گفتاری :‏ پرخاشگری در این نوع یا توسل به خشونت جسمانی یا گفتاری در افراد بروز
‏می کند .
‏2. ابزاری :‏ این نوع از پرخاشگری برای به دست آوردن امتیاز یا رسیدن به یک خواسته نشان داده می شود .
‏3. هیجانی یا توصیفی : پرخاشگری در این شیوه به منظور آزار رساندن به دیگران اتفاق می افتد .
‏4. دفاعی : این نوع از پرخاشگری برای دفاع در مقابله حمله دیگران خواهد بود .
‏5. انزوایی (( گوشه گیری )) : پرخاشگری در این نوع از جانب فرد منزوی بروز می نماید .
‏صورت های (( شکل های )) بروز پرخاشگری :
‏پرخاشگری نسبت به افراد : الف ) به صورت کتک زدن ( ب) شکنجه دادن (پ) آزار رساندن و گاهی به صورت سرزنش کردن ، مسخره کردن دیگران بیان سخنان خشن اقدام به دزدی های موزیانه (( از روی بدجنسی حیله گیری )) بیان دوغ های شاخ دار بروز می کند .
‏پرخاشگری نسبت به اشیاء و پدیده ها : به صورت خراب کردن اشیاء ویرانگری و نشان دادن تسلط بر اشیاء ظاهر می گردد .
2
‏پرخاش نسبت به رفتار خود : در ‏هم شکستن عدالت انجام دادن رفتار خشونت آمیز نادیده گرفتن حقوق خود و محکوم کردن خود یا طرف مقابل از نمونه های پرخاش نسبت به رفتارخود می باشد .
‏ریشه و منشاء پرخاشگری :
‏منشاء غریزی ‏–‏ فطری : نظر رانشناسان معتقدند طفل در ابتدای تولد آمادگی پرخاشگری است زیرا در مغز انسان ناحیه ی کوچکی وجود دارد که وقتی تحریک می شود حالت پرخاشگری در او به وجود می آید .
‏منشاء اجتماعی : یک گروه دیگر از روان شناسان این حالت را ناشی از آموخته های اجتماعی و محیط زندگی افراد می دانند مانند رضایت نداشتن فرد از محیط و اطرافیان معلم پدر و مادر و غیره . . .
‏منشاء اجتماعی و غریزی : بهترین نظر این است که بگوییم این حالت در افراد هم دارای ریشه غریزی و هم ریشه اجتماعی است به این معنی که ریشه و اصل آن در غریزه ی فرد نهفته است و در همه ی افراد وجود دارد اما کم کم بر اثر آموختن و یادگیری ‏از دیگران و محیط و ‏د‏امنه ی آن‏ زیاد می شود .
‏هدف از پرخاشگری :
‏اصولاً پرخاشگری برای تسلط بر محیط بروز می کند زیرا انسان می خواهد به وسیله ی آن به زندگی معنی بدهد و به اهداف خود برسد اگر چه راه راستی را انتخاب نکرده باشد .
‏افراد پرخاشگر چهره ی واقعی خود را زمانی نشان می دهند که نیاز به خواسته های از آنان به خطر بیفتد و یا سدی را در برابر مشاهده کنند که نتوانند آن کار را انجام دهند .
‏کودکان زمانی که کارها را مطابق میل خود می بینند آرام هستند ولی به محض آنکه سدی را در برابر خود ببینند آماده ی زد و خورد شده و به صورت خشم از خود عکس العمل نشان می دهند .
‏آثار و عوارض پرخا‏ ‏شگری :
‏حالت پرخاشگری اگر چه در مواردی قابل مشاهده نیست ولی از روی ظاهر افراد می توان به رفتار آنان پی برد . نگاه افراد پرخاشگر معمولاً تند بوده دندان ها را به هم فشار می دهند پیشانی آنان پرچین است دارای رگ های گردن بر امده بوده و حالت آنان حالت حمله ‏می باشد بر این اساس پرخاشگری ممکن است خطرات بسیاری را برای فرد و برای دیگران به وجود آورد . فرد پرخاشگر زمانی که عقده تکا نمی کند .
‏درصد و میزان پرخا شگری :
‏در صد پرخاشگری در پسران بیشتر از دختران است . در پسران پرخاشگری جنبه ی تهاجمی داشته و در دختران جنبه ی انزلا طلبی آرامش و تسلیم دارد .
3
‏میزان پرخاشگری در افراد مختلف متفاوت اس پرخاشگری از مرحله ساده که آزار رسانی و درشت سخن گفتن است آغاز شده و در مراحل بالاتر به صورت آزار دادن دیگران گاز گرفتن حتی کندن گوشت بدن طرف مقابل منجر می شود .
‏میزان پرخاشگری در پسران چهار برابر دختران است . پرخاشگری می تواند از کودکی یا نوجوانی آغاز شود و تا بزرگسالی ادامه داشته باشد این رفتار در بین نوجوانان شایع تر است کودکانی که از ابتدای سال های زندگی بدرفتاری و پرخاشگری می کند و از ناحیه ی پدر و مادر شان مجازات می شوند ک‏م کم
‏تمایل به ‏انجام دادن رفتارهای ضد اجتماعی در آنان افزایش می یابد .
‏خطرات پرخاشگری‏ :
‏افراد پرخاشگر در زمان پرخاشگری ه خود صدمه می زنند و جسم خود را آزار می دهند . خطر ‏دیگر
‏پرخاشگری برای دیگران است به صورتی که افراد مقابل به شدت صدمه می بینند کتک می خورند و سرزنش می شوند . در هر حال فرد پرخاشگر متوجه رفتار خود نیست ‏و چه بسا امکان دارد صدماه ی غیر‏قابل جبرانی به دیگران وارد آورد که موجب نقص عضو در آنان می شود .
‏عوامل و انگیزه های پرخاشگری :
‏آیا تا به خال با فرد پرخاشگر برخورد داشته اید ؟ به نظر شما علت پرخاشگری او چیست ؟
‏امید است این آموزش ها موجب ارتباط بیشتر والدین با فرزندان و هدایت بهتر آنان گردد .
‏عوامل ارثی :‏ بسیاری از خلق و خو و عادت های والدین به صور‏ت ارثی به فرزندان منتقل می شوند‏.
‏طبیعت و مزاج :‏ برخی از کودکان از لحاظ طبیعت و روان در وضعیتی هستند که روحیه و طبعشان برای رفتار مسالمت آمیز مناسب نیست این افراد به علت تجربه ها و ‏بیماری های قبلی حال و حوصله ندارند و در برابر مشکلات عادی قدرت تحمل ندارند رفتار این افراد معمولاً همراه با پرخواشگری است .
‏بیماری های روانی : ‏بسیاری از پرخاشگری ها و خشونت ها به این دلیل است که کودک وضیت روحی خوب و مطلوبی ندارد این افراد احساس می کنند دردی از درون یا عواملی مثل افسردگی و اضطراب آان را آزار داده و بی تحمل کرده است و در نتیجه او را وادار به پرخاشگری می کند .
‏شیوه ی تربیت :‏ گاهی علت پرخاشگری مروط به تربیت بد کودک است . کودکانی که زیاد ناز پرورده و پر وقع اند انتظار دارند همه از آنان اطاعت کنند و اگر غیر از این را ببینند دست به پرخاشگری می زنند .
‏بد آموزی های خانوادگی :‏ کودکانی که در خانواده شاهد درگیری زد و خورد و بگو مگو های والدین هستند مشاجره : هتاکی ( بی شرمی ‏–‏ ‏بی حیا ) و زد و خورد دا‏رد‏ از پدر و مادر خود می آموزند و رفتارهای آموخته شده را در مورد دیگران پیاده می کنند .
4
‏نابسامانی خانوادگی :
‏فرزندان خانواده هایی که به دلیل جدایی و طلاق و یا غیبت طولانی به تنهایی با یکی از والدین زندگی می کنند از نظر عاطفی با مشکل مواجه هستند این افراد معمولاً تحت فشار روانی زندگی می کنند که همین امر باعث پرخاشگری در آنان می شود .
‏عوامل اقتصادی ‏–‏ اجتماعی و فرهنگی :‏ افرادی که در محیط هایی به دور از تفهم ( مقصود ) زندگی می کنند و اعضای آن محیط دایماً شاهد درگیری و زد و خورد هستند سعی دارند از طریق پرخاشگری خشم و کینه ی خود را فرو بنشانند این افراد ‏کاملاً‏ هستد بیماری های روانی هستند عوامل فرهنگی مثل داستان ها فیلم ها ‏و نمایش نامه های مثل ورزش ها رفتارهای پرخاشگرانه ی بیشتری از خود بروز می دهند ‏عموامل اقتصادی با کمبود محرومیت های مالی و اقتصادی رفتارهای تهاجمی بیشتری دارند .
‏راه های باز داشتن کودک از پرخاشگری ‏:
‏انتخاب راه انحرامی 2. حمایت روانی 3. بازی های نظامی 4. تنبیه
‏نتیجه گیری :‏ باید با کودکان با ملایمت رفتار کنیم بچه ها را در سنین 10 سال به بالا تنبیه کرده و با ایجاد سرگرمی و بازی می توان کودکان آرام تربیت کرده و در تصمیم و تربیت مدارا کنید و سخت گیری ننمایید زیرا معلم دانشمند بهتر از معلم سخت گیر می باشد .
‏ ‏ ‏ ‏ ‏

 
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » طرح درس

تعداد مشاهده: 1003 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:33 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل