پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنوسيم

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » طرح درس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جدول ‏طرح درس سالانه
‏هدف کل‏ي‏: ‏تقویت چهار مهارت زبانی ( گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن )
‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏88_1387
‏کلاس : ‏پنجم
‏درس :‏ بخوانیم و بنویسیم
‏* ‏انجام صفحات ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ ‏کتاب بنویسیم
‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس
‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس
‏درس و صفحه
‏تار‏ي‏خ
‏روز
‏جلسه
‏هفته ها
‏ماهها
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏مهر ماه
‏تعطیل رسمی
‏شهادت حضرت علی (ع)
87/7/1
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
2‏ تا 4
‏تحمیدیه
‏الهی
‏اول
2
87/7/3
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی
‏ساخت صفت با نشانه ی پسوند ‏–‏َ نده
‏فعّالیّت ها
3
87/7/6
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏خدا
4‏ و 5
87/7/8
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏عید سعید فطر
87/7/10
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
6‏ تا 8
‏دوست صمیمی و دانا
‏دوم
7‏ تا 9
87/7/13
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏ارزشیابی
‏جان بخشی به اشیا
‏فعّالیّت ها
10‏ تا 11
87/7/15
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
10‏ تا 13
‏کتاب های مرجع
‏سوم
12‏ تا 15
87/7/17
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏نهاد و گزاره
‏فعّالیّت ها
16
87/7/20
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
17
87/7/22
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏آشنای همیشه خوب
18
87/7/24
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏عاشق کتاب
19‏ تا 24
87/7/27
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/7/29
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏آبان ماه
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
17‏ تا 20
‏سرود برای پاکی
‏چهارم
26‏ تا 28
87/8/1
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شعر و نثر
‏فعّالیّت ها
29‏ و 30
87/8/4
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
30‏ و 31
87/8/6
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
22‏ تا 24
‏شجاعت
‏پنجم
32‏ تا 35
87/8/8
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏مترادف ‏–‏ حروف ربط یا پیوند
‏فعّالیّت ها
36
87/8/11
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
37
87/8/13
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
27‏ و 28
‏آزاد
‏ششم
38
87/8/15
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏آزاد
38
87/8/18
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏فعّالیّت ها
39
87/8/20
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
39
87/8/22
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏سلامتی و تندرستی
40
87/8/25
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏زمینی به اندازه ی پوست یک گاو
41‏ تا 46
87/8/27
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزیابی ماهیانه
87/8/29
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏آذر ماه
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
30‏ تا 33
‏این گونه باشیم
‏هفتم
48‏ تا 50
87/9/2
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏ماضی، مضارع و مستقبل (آینده)
‏فعّالیّت ها
51
87/9/4
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
52
87/9/6
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
36‏ تا 38
‏خدمت به مردم ، عبادت است
‏هشتم
53‏ تا 55
87/9/9
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏جمع عربی - مفعول
‏فعّالیّت ها
56
87/9/11
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
57
87/9/13
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
40‏ تا 42
‏تو نیکی می کن و در دجله انداز
‏نهم
58‏ تا 61
87/9/16
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏باز نویسی
‏فعّالیّت ها
62
87/9/18
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
63
87/9/20
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏چشمه و سنگ
64
87/9/23
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏دختر کبریت فروش
65‏ تا 68
87/9/25
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏عید سعید غدیر خم
87/9/27
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/9/30
‏شنبه
‏جلسه اول
‏ششم
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏دي ماه
46‏ تا 49
‏داستان یک بیمارستان
‏دهم
70‏ تا 73
87/10/2
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏مفعول ‏ بدون نشانه (را)‏ ‏ مفعولقبل (آینده)‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX‏XXX
‏فعّالیّت ها
74
87/10/4
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
75
87/10/7
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
51‏ تا 53
‏رایانه
‏یازدهم
76‏ تا 78
87/10/9
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏فعل مفرد و جمع
‏فعّالیّت ها
79
87/10/11
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
80
87/10/14
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
56‏ تا 58
‏دو ستاره درخشان
‏دوازدهم
81‏ تا 84
87/10/16
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏عاشورای حسینی
87/10/18
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏تفاوت معنی در کلماتی که شباهت آوایی دارند.
‏فعّالیّت ها
85
87/10/21
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏ارزشیابی
‏تفاوت ماه شمسی با قمری
‏فعّالیّت ها
86
87/10/23
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏توانا بود هر که دانا بود
87
87/10/25
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏درخت دانش
88‏ تا 90
87/10/28
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/10/30
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏بهمن ماه
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏امتحانات نوبت اول
87/11/2
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏امتحانات نوبت اول
87/11/5
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏امتحانات نوبت اول
87/11/7
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
61‏ تا 63
‏روزی که باران می بارید
‏سیزدهم
92‏ تا 97
87/11/9
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏دیالوگ
‏فعّالیّت ها
98
87/11/12
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
99
87/11/14
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
66‏ تا 69
‏طوفان نوح (ع)
‏چهاردهم
100‏ تا 105
87/11/16
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏نثر قدیم و نثر جدید
‏فعّالیّت ها
106
87/11/19
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
107
87/11/21
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏بوی نرگس
108‏ تا 109
87/11/23
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏قصِه ی کودکی موسی (ع)
‏حضرت عیسی (ع) و سگ مرده
‏ران ملخ
‏حکایتی دیگر
110‏ تا 114
87/11/26
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏اربعین حسینی
87/11/28
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/11/30
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏اسفند ماه
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
72XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‏ تا 75
‏سرود ملّی
‏پانزدهم
116‏ تا 118
87/12/3
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏صفت و موصوف
‏فعّالیّت ها
119
87/12/5
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
120
87/12/7
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
78‏ تا 81
‏آریو برزن
‏شانزدهم
121‏ تا 125
87/12/10
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏ضمیر
‏فعّالیّت ها
126
87/12/12
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی
‏فعّالیّت ها
127
87/12/14
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏بچه های ماندگار
128
87/12/17
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏داستان زال و سیمرغ
129‏ تا 132
87/12/19
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏دوره ی دورس
87/12/21
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏دوره ی دورس
87/12/24
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/12/26
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی ماهیانه
87/12/28
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
88/1/1
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏فروردين ماه
88/1/3
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
88/1/5
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
88/1/8
‏شنبه
‏جلسه اول
‏دوم
88/1/10
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
88/1/12
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
84‏ تا 87
‏اسفند صدای پای بهار
‏هفدهم
134‏ تا 137
88/1/15
‏شنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏ارزشیابی
‏مضاف و مضافٌ الیه
‏فعّالیّت ها
138‏ و 139
88/1/17
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
90‏ تا 92
‏اگر طبیعت زیبای ایران نباشد
‏هجدهم
140‏ تا 143
88/1/19
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏فعّالیّت ها
144‏ و 145
88/1/22
‏شنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏ارزشیابی
‏توصیف
‏فعّالیّت ها
146‏ و 147
88/1/24
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏دهکده ی خوب‏ ما
148‏ و 149
88/1/26
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏گنج
150‏ تا 154
88/1/29
‏شنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏ارزشیابی ماهیانه
88/1/31
‏دوشنبه
‏جلسه دوم
‏چهارشنبه
‏جلسه سوم
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏ارديبهشت ماه

 
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » طرح درس

تعداد مشاهده: 1008 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:34 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل