لیست فایل ها - صفحه 2

مراحل نوشتن طرح درس

مراحل نوشتن طرح درس - ‏مراحل نوشتن طرح درس ‏مقدمه: ‏طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم ا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پنجم

طرح درس پنجم - 1 ‏مقدمه : ‏از مسائل بسیار مهمی که بیشتر خانواده ها با آن روبه رو هستند پرخاشگری کودکان‏ ‏نسبت‏ ‏ ‏به خودشان ، پدر و مادر و براد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی - ‏طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی ‏هفتهء اول 1-از م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي

طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي - ‏طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي‌هاي طبيعت ‏نام درس: فارسي سال سوم راهنمايي تحصيلي موضوع: شگفتي‌هاي طبيعت (درس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس چهارم ابتدايي

طرح درس چهارم ابتدايي - ‏طرح درس " علوم تجربي " پايه چهارم ابتدايي ‏مشخصات كلي : ‏عنوان درس : آهنربا                                            ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت

طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت - ‏باسمه‌تعالي ‏طرح درس چهارم فارسي سوم‏ راهنمايي ‏ ـ شگفتي‌هاي طبيعت ‏نام درس: فارسي سال سو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص - ‏مراحل الگوی دریافت مفهوم ‏این الگو شامل سه گام می باشد. ‏گا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ورزش 5ص

طرح درس ورزش 5ص - 1 ‏طرح درس يك ساعت درس تربيت بدني ‏كلاس: دوم ابتدايي ‏وسايل: توپ ‏–‏ طناب نخي 10 متر- گچ ‏–‏ سوت ‏زمان: 45 دقيقه ‏محوطه: حياط...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان

طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان - ‏به نام خدا ‏طرح درس سالا نه ‏ درس : ‏رياضيات (1) ‏ پايه : ‏اول متوسطه ‏ ‏نيمسال دوم 87 )‏–‏ ‏ ( 86‏ ‏جلسه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی